Infiltratievelden en -stroken

Infiltratiestroken en -velden met bovengrondse opslag kunnen regenwater dat afkomt van verharde oppervlakken zoals dakvlakken, wegen en fietspaden tijdelijk bergen waarna het, als de ondergrond hiervoor geschikt is, kan infiltreren.

Voor de afmetingen van de infiltratievoorziening zijn drie zaken van belang:

  1. de hoeveelheid neerslag die je wilt bufferen
  2. de doorlaatbaarheid van de bodem
  3. een overloop

De doorlaatbaarheid van de bodem is bepalend voor de afmeting van de voorziening. Voer een infiltratieonderzoek uit en laat je bijstaan door een civiel technisch bureau.

Off