Holle wegen

Holle wegen kunnen veel meer water bergen en afvoeren dan vlakke wegen zonder trottoirbanden. Afschot en verval zijn vaak minder een belemmering voor het overbruggen van afstanden die groter zijn dan 50 meter. Daardoor kun je iets variëren met de wegpeilen.

Let op: fietsers en auto’s maken ook tijdens regen gebruik van holle wegen. Dit kan leiden tot overlast door opspattend water. Hierdoor zijn holle wegen niet in alle situaties toepasbaar.

Off