Groen dak professional

Er bestaan veel soorten begroeide daken beginnend bij een lichtgewicht sedumdak tot openbare dakparken. Begroeide daken hebben veel voordelen: ze warmen minder op en reduceren hiermee de vorming van hitte-eilanden, ze optimaliseren de stedelijke biodiversiteit, ze kunnen regenwater tijdelijk bergen en vertraagd afvoeren, ze binden fijnstof en hebben een aantrekkelijke, mooie uitstraling.
 

In het kader van duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie is het toepassen van een begroeid dak een zinvolle maatregel. Afhankelijk van het type dak en dakopbouw zorgt een begroeid dak voor een vermindering van regenwater wat, met een vertraagde afvoer, van het dak afstroomt.

Er worden vier typen begroeide daken onderscheiden, namelijk:

  • Lichtgewicht begroeide daken met een kortstondige vertraagde afvoer;
  • Begroeide daken met een beperkte, kortstondig, waterberging;
  • Statische groenblauwe retentiedaken;
  • Dynamisch gestuurde groenblauwe retentiedaken.
     

Bij het aanleggen van een begroeid dak in zowel bestaande als nieuwbouw situaties, dient per geval onderzocht te worden of extra constructieve maatregelen nodig zijn. In Nederland zijn platte daken over het algemeen berekend op een belasting van 1 kN/m2 voor de grindlaag. Dit is alleen toereikend voor een lichtgewicht begroeid dak met een kortdurende vertraagde afvoer en een begroeid dak met een beperkte, kortdurende, waterberging. Groene daken groter dan 150m2 die minimaal 30mm/m2 water bergen dienen altijd te worden voorzien van een waterafvoer met een debietbegrenzer. Die zorgt voor een langzame afvoer van regenwater naar de gemeentelijke riolering.

Off