Drempel of verhoogd vloerpeil

Soms is een laagje water op straat van een centimeter al voldoende om kelders, souterrains en (ondergrondse) garages te laten onderstromen. Dat is te voorkomen door (letterlijk) een drempel op te werpen of een iets verhoogd vloerpeil van de begane grond te realiseren. Deze maatregelen bieden bescherming tegen matige wateroverlast (tot enkele centimeters).

Let op: drempels staan op gespannen voet met onze eisen voor toegankelijkheid, omdat ze een obstakel vormen voor rolstoelers en mensen met een rollator of een kinderwagen. Houd hier rekening mee in je ontwerp.

Laaggelegen souterrainingangen kun je extra beschermen door een pompinstallatie die het instromende regenwater afvoert naar het riool, de straat of de tuin. Nog beter is de omgeving zodanig aan te leggen dat water niet in laaggelegen ruimtes kan lopen.