Waterstof: the easy way out?

Februari, 2019 - Om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken, stoppen we met aardgas als warmtebron. Er zijn legio alternatieven – denk aan warmtenetten, all-electric en geo-thermie – maar aan elke optie kleven nadelen. Nadelen die waterstof niet heeft. Is waterstof de gedroomde oplossing, de easy way out? Eindhoven wilde weten hoe het zat en organiseerde op 17 januari 2019 een waterstofdebat. Het verslag is hieronder te downloaden.

Publicatiedatum

Startdatum