Waterdoorlatende verharding

Verharde oppervlakten zoals straten en trottoirs hebben voor een duurzaam stedelijk waterbeheer een belangrijk nadeel: ze laten geen water door. Regenwater zal daardoor onmiddellijk richting riool stromen. Bij hevige regenval kan het riool het aanbod van regenwater dan niet aan, waardoor overstort op het oppervlaktewater soms onontkoombaar is. Dat willen we niet. We kunnen de risico’s op wateroverlast beperken door waterdoorlatende verharding toe te passen. Er zijn diverse mogelijkheden.

Open voeg

Klinkers met een open voeg kunnen het regenwater in de grond laten wegzakken, zodat het grondwaterpeil stijgt en het riool minder wordt belast. Klinkers met open voegen hebben noppen aan de zijkant zodat de klinkers altijd op gelijke afstand blijven en een open voeg houden. De ruimte tussen de klinkers geeft regenwater de kans om gedeeltelijk weg te lopen. Zo beperken we de wateroverlast op straat en in de tuin.

Klinkers met een open voeg kun je prima toepassen in minder intensief gebruikte wegen en pleinen. Voor intensief gebruikte wegen zoals het hoofdverkeersnet en parkeerplaatsen zijn ze niet geschikt vanwege het vervuilingsrisico en de lage belasting.

Open verband

Naast de klinkers met noppen kun je ook gewone klinkers toepassen, maar dan in een (half)open verband. De open voegen kun je opvullen met gras, grind of schelpen. Er zijn allerlei patronen te bedenken en ook wat betreft het soort stenen is er ruime keuze. Hou wel rekening met de kwaliteit van de ondergrond en de stabiliteit van het verband om verzakking te voorkomen: deze vorm van verharding is niet bestand tegen zware belastingen.

Er bestaan ook poreuze klinkers die waterdoorlatend zijn. Ons advies is die niet te gebruiken, omdat ze kunnen dichtslibben en daardoor extra beheer en onderhoud vergen.

Droogte/hitte

Waterdoorlatende verharding laat regenwater gedeeltelijk infiltreren en levert zo (in vergelijking met reguliere bestrating) een beperkte bijdrage aan het voorkomen van verdroging. Het effect van waterdoorlatende verharding op de beperking van de hittestress is nagenoeg nihil.

Off