Om in de toekomst prettig te blijven wonen en te werken in onze groeiende stad, is het noodzakelijk nú maatregelen te nemen om de CO-uitstoot te verlagen. Dat doen we op verschillende thema’s. Eén van de thema’s is industrie en bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven en de industrie zijn belangrijk voor de Eindhovense economie en de groei van de stad. Maar samen zijn ze verantwoordelijk voor 33% van de totale CO₂-uitstoot van de stad. Om dit te verlagen werken we om stappen te zetten naar duurzame gebouwen, terreinen en processen. De focus ligt daarbij op energie besparen, aardgasvrij verwarmen en produceren, duurzaam grondstoffengebruik en schone mobiliteit. Daarnaast werken we samen aan meer groen en water op de bedrijventerreinen om hittestress tegen te gaan en een fijne werkomgeving te creëren.

Wat is de opgave?

De uitstoot van alle bedrijven in Eindhoven is ongeveer 447 kiloton CO per jaar (peildatum 2019). Dit staat in volume gelijk aan ongeveer 223 miljoen m3, of bijna 93.000 luchtballonnen. Voor 2030 willen we deze uitstoot met ten minste 55% verminderen.

Waar zijn we al mee bezig?

We ondersteunen bedrijven en industrie op verschillende manieren om energie te besparen en hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

  • Landelijk zijn er regels opgesteld om te voldoen aan de energie- en milieuwetgeving. Met de lokale Green Deals dagen we bedrijven, kantooreigenaren en zorginstellingen uit om meer te doen dan de wet voorschrijft. In ruil daarvoor krijgen ze meer tijd voor de uitvoering van de maatregelen, voordat er wordt gehandhaafd.
  • Op het bedrijventerrein Flight Forum onderzoeken we de mogelijkheden voor een energiehandelsplatform, genaamd E-Force. Dat is een platform waarmee bedrijven onderling lokaal duurzaam opgewekte energie kunnen verhandelen. Dit zorgt voor een scherpe energieprijs en ontlast tevens het elektriciteitsnet. Als het hier werkt, kan het concept ook op andere bedrijventerreinen geïntroduceerd worden. Meer informatie hierover vind je op de website van E-Force
  • Daarnaast maken we samen met ondernemers van bedrijventerreinen een plan hoe we bedrijventerreinen kunnen inrichten als aantrekkelijke, groene en toekomstbestendige werkomgevingen. We zijn begonnen op het terrein De Hurk.
Vergroening Flight Forum

Vergroening op bedrijventerrein Flight Forum

Waar vind ik meer informatie?

In de samenvatting lees je meer over de plannen voor verduurzaming van het bedrijfsleven in Eindhoven. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar duurzaamheid@eindhoven.nl.