Missie Europa

De gemeenten Eindhoven en Helmond zijn als duo-stad geselecteerd voor deelname aan de EU-missie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ze krijgen vanuit de Europese Unie ondersteuning om te fungeren als experimenteer- en innovatieplek en er op die manier aan bij te dragen dat uiteindelijk heel Europa in 2050 klimaatneutraal is.

De Europese Commissie heeft in totaal 360 miljoen euro beschikbaar gesteld voor honderd steden uit alle 27 EU-lidstaten en 12 steden in andere Europese landen. Onderzoek, innovatie en maatregelen moeten voor schone mobiliteit, een efficiënter energieverbruik en een groene stadsplanning zorgen.

Meer informatie volgt.