Waterberging onder straten opslaan steeds belangrijker

Extreem hete en droge zomers met zware regenbuien: de gevolgen van de klimaatverandering worden steeds beter zichtbaar. De riolering kan al het water niet meer aan. Dat zorgt voor wateroverlast. Om de kans op wateroverlast te verkleinen is gemeente Eindhoven op verschillende manieren bezig met het aanleggen van waterberging. Bij één zo’n manier komt regenwater in een speciale laag onder het wegdek waarin het water opgeslagen wordt. Van daaruit stroomt het langzaam naar de dichtstbijzijnde rivier.

Publicatiedatum

Startdatum

“Eindhoven is in honderd jaar heel erg dichtgegroeid”, stelt Frank van Ekert, adviseur stedelijk water bij de gemeente Eindhoven. “Vroeger trok het regenwater meteen de bodem in. Met alle bestrating tegenwoordig kan dat niet meer. Door de bestrating kan de riolering de pieken in regenwater niet verwerken. Daardoor kan wateroverlast ontstaan.”

Daarom willen we als gemeente bij nieuwe ontwikkelingen waterberging aanleggen. Hiervoor hebben we een rekentool. Bij nieuwe ontwikkelingen kan iedereen berekenen hoeveel water ze moeten bergen, zowel particulieren als bedrijven. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld een ruimte voor water onder de grond voor opslag van water, een groen dak of het planten van extra bomen.”

Ondergrondse waterberging Vestdijk