Resultaten klimaatstresstest gepubliceerd

De resultaten van de Eindhovense klimaatstresstest staan online. Ze zijn te vinden in de klimaatatlas. Een klimaatstresstest is een serie onderzoeken naar kwetsbaarheden die in een gebied ontstaan door klimaatverandering. Aan de hand van kaarten en bijbehorende teksten bij de thema’s wateroverlast, hitte en droogte word je op de hoogte gebracht van de situatie in Eindhoven. De klimaatstresstest is de eerste stap van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, een plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland op tijd klimaatbestendig te maken. Tijdens latere stappen wordt bepaald welke maatregelen er genomen moeten worden.

Aanvullende informatie

Startdatum

Off