Preventieve aanpak eikenprocessierups

De komende weken gaat de gemeente preventief eikenprocessierupsen bestrijden. Zo willen we voorkomen dat de rupsen in de zomer overlast veroorzaken bij mensen en dieren, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en/of luchtwegen.

Aanvullende informatie

Startdatum

Biologisch bestrijdingsmiddel

Dat doen we met biologische bestrijdingsmiddelen. Die middelen hechten zich aan de bladeren en worden zo opgenomen door de rupsen. De biologische bestrijdingsmiddelen hebben geen nadelige gevolgen voor dieren die de rupsen eten. Ze zijn ook niet schadelijk voor mensen.

Spuiten

We behandelen eikenbomen van waaruit overlast verwacht wordt. In overleg met de Vlinderstichting en Trefpunt Groen Eindhoven, is bepaald welke bomen wel en welke niet met het biologisch middel bespoten worden. De aannemer benevelt de bomen zowel overdag als ’s nachts, om in een korte periode de vele bomen te behandelen. Bovendien werkt het biologische middel ‘s nachts beter. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Woonstraten worden waar mogelijk overdag gedaan om overlast  te voorkomen. De gemeente behandelt eikenbomen in de openbare ruimte. Particuliere eikenbomen worden niet behandeld.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de GGD en de website van het Kennisplatform Processierups.

Off