Ondernemers Flight Forum innoveren samen op gebied van energie

Er verandert veel op de energiemarkt en de regelgeving. Om hierop in te spelen, slaan ondernemers op bedrijventerrein Flight Forum de handen ineen. Op 25 februari 2022 was de officiële start van een pilot die als doel heeft een energienetwerk op te zetten voor het hele gebied.

Publicatiedatum

Startdatum

Flight Forum, gemeente Eindhoven en de vier ondernemers en vastgoedeigenaren hebben hun handtekening gezet om te werken aan een slim energienetwerk. Het gaat om de bedrijven Fasterix B.V., Van Acht Koel en Vriesopslag / Vastein B.V., Valid B.V. en Eindhoven Airport. De pilot wordt gefaciliteerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Energiehandel

De samenwerking tussen het bedrijventerrein en de ondernemers is gericht op de opzet van een lokaal energiehandelsplatform. Daar kunnen de aangesloten partijen onderling energie verhandelen (dus energie leveren van eigen opwek of afnemen) en ze kunnen als collectief handelen met de markt. Dat levert financieel voordeel en zorgt voor verduurzaming. Bovendien kan zo worden voorkomen dat het netwerk overbelast raakt, een probleem wat op veel bedrijventerreinen dreigt te gebeuren. Flight Forum wil dit met deze samenwerking voor zijn. Het op te zetten netwerk is straks bedoeld voor alle ondernemers op Flight Forum, en mogelijk voor de aangrenzende gebieden in Eindhoven Noordwest.

Haalbaarheidsstudie

De pilot is voortgekomen uit een haalbaarheidsstudie die de gemeente Eindhoven en Flight Forum samen hebben uitgevoerd. Hierin zijn de mogelijkheden in kaart gebracht van opwekken, besparen en verhandelen van energie. Onderdeel van de studie waren gesprekken met verschillende ondernemers. Gemeente Eindhoven blijft ook betrokken bij de ontwikkeling. Samen met Flight Forum vormt ze een stuurgroep die de innovaties rond het energiehandelsplatform in de gaten houdt.

Bedrijventerrein Flight Forum

Flight forum

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.eforce-eindhoven.nl

Off