Klotputten: nieuwe natuur en drinkwater voor Eindhoven

Eindhoven is sinds 7 juli officieel een natuurgebied rijker: de Klotputten. Delen van het gebied tussen de Dommel en de A2 waren nog in gebruik voor landbouw, maar het gebied is de afgelopen jaren volledig getransformeerd naar een natuurlijk beekdallandschap. In het gebied liggen ook bronnen voor het Eindhovens drinkwater.

Aanvullende informatie

Startdatum

Transformatie naar natuurgebied

Het 40 hectare grote gebied bestond voor een deel nog uit landbouwpercelen. Na jarenlange voorbereiding startte begin 2022 de transformatie om in het hele gebied het natuurlijke hoogteverschil en het natuurlijke grondwaterpeil terug te brengen. De sloten zijn gedempt en de bemeste bovenste grondlaag is afgevoerd. Nu zijn de voorwaarden optimaal voor de natuur om zich verder te ontwikkelen tot een beekdallandschap.

Ecologische verbindingszone

De Klotputten is onderdeel geworden van de ecologische verbindingszone, die verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo kunnen soorten zich beter handhaven. De transformatie van het gebied is een goede ontwikkeling voor planten en dieren die er komen te leven en mooi voor Eindhovenaren die daar weer van kunnen genieten

Wandelen in de Klotputten

Er loopt een prachtig wandelpad van ongeveer 3 km om het gebied, vanwaar alles heel mooi te bekijken is. Wandelaars lopen over de oude dijk langs de Dommel en het bredere water ‘de Klotputten’. Aan de andere kant kijken ze uit over een moeraslandschap met talloze vogels. Later, meer landinwaarts verandert de omgeving in een heidelandschap. Onderweg zijn er informatiepanelen die tekst en uitleg geven over het gebied en de natuur. In een later stadium komt er ook nog een uitkijktoren. De Klotputten is een beschermd vogelrustgebied. Daarom mogen wandelaars het gebied niet in en moeten honden aan de lijn.

Off