Inspiratieboek voor duurzame ontwikkelaars

Eindhoven kent een nieuw inspiratieboek voor ontwikkelaars die duurzaam willen bouwen.  Het inspiratieboek inspireert ontwikkelaars en andere bouwers om met verschillende technieken en innovaties de energieprestatie van een gebouw te verbeteren.

Publicatiedatum

Startdatum

Focus op energie

De focus van dit boek ligt op energie. De focus op de energieprestatie houdt in dat elke innovatie bijdraagt aan minimaal één van de volgende dingen: de vermindering van de energievraag van het gebouw, een efficiënter gebruik van energie en het gebruik van duurzame energiebronnen. De verbetering kan door besparing, opwekking, conversie en opslag van energie. Het boek bevat meer dan tachtig innovaties en technieken om deze doelen te behalen. Van eenvoudige en bekende maatregelen zoals mooie zonnegevels en -daken, innovatieve duurzame batterijen, vernieuwende isolatiematerialen tot grote en meer complexe toepassingen zoals een combinatie van een wind- en zonnedak, een innovatief ventilatiesysteem of een duurzame manier van koelen. Dat laatste kan bijvoorbeeld door thermo-akoestische koeling. Ook circulariteit en natuurinclusiviteit komen aan de orde.

Inhoud inspiratieboek

Het grootste deel van het boek omvat de catalogus met de verschillende innovaties en technieken. Per innovatie staat er onder andere beeldmateriaal, een omschrijving, een kostenindicatie en een scoring op verschillende prestatie-indicatoren. Daarnaast geeft het boek kort aan hoe energie en andere thema’s van invloed zijn op de duurzaamheid van een gebouw. Verder staat in het boek de relevantie van het gebouwontwerp, los van allerlei innovaties en installaties. Vaak is het toepassen van simpele principes in het basisontwerp van het gebouw al van grote invloed op hoeveel energie een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Ook geeft het boek de relevantie van natuurinclusief bouwen aan met voorbeelden van hoe dit kan.

Een ingekorte versie van het inspiratieboek is hieronder te downloaden. Wil je het complete bestand ontvangen? Stuur dan een mail naar duurzaamheid@eindhoven.nl.

Off