‘Alle-kleine-beetjes’ helpen, ook de #Nationale Klimaatweek 2022 helpt!

Eindhoven barst van de energie als het gaat om te verduurzamen en uitstoot van CO₂ te verlagen. De Dutch Design Week 2022 is net voorbij en de Nationale Klimaatweek is alweer in volle gang.

Bij de Dutch Design Week draaide het vaak om anders omgaan met grondstoffen, materialen, beschikbare middelen en energie. Onderwerpen waar we als gemeente Eindhoven al jaren stevig op inzetten o.a. bij de verduurzaming van het eigen vastgoed (Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen). Maar er moet nog veel meer gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Als gemeente Eindhoven zijn we ons hiervan bewust.

De afgelopen jaren zijn er al flinke stappen gezet in de goede richting en als gemeente delen we graag onze kennis en ervaring met burgers, ondernemers, maatschappelijk organisaties en vastgoedeigenaren. Maar het gaat echt niet alleen om de grote stappen, natuurlijk helpen ook ‘alle-kleine-beetjes’. Samen passen we de stad aan op het veranderende klimaat. Op verschillende pagina's van deze website lees je hoe we dat doen en vooral wat je zelf kunt doen. Maar ook deze week, de Nationale Klimaatweek 2022 (van 31 oktober t/m 6 november), komen mooie voorbeelden en initiatieven aan bod. Meer weten? Ga dan naar www.nkw2022.nl

Off