Wadi's

Een wadi (Water Afvoer Door Infiltratie) is een met grind en zand gevulde greppel of sloot die water zowel kan vasthouden als kan laten infiltreren. Een wadi is beloopbaar – je kunt er als mens doorheen lopen – maar niet zwaar belastbaar. Je kunt er bijvoorbeeld niet met een auto overheen rijden; dan zak je weg. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.