Wat staat er in de Warmtevisie 2020?

De Warmtevisie 2020 laat zien waar we in Eindhoven over alternatieve duurzame warmtebronnen kunnen beschikken. In deze gebieden gaan we als eerste aan de slag om te kijken of we deze bronnen daadwerkelijk kunnen gebruiken als alternatief voor aardgas. Welke duurzame warmtevoorzieningen er precies komen per buurt en per woning, wordt de komende jaren duidelijk. 

Belangrijk is dat iedereen mee kan in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. We streven ernaar dat buurten pas van het aardgas afgaan als er in de buurt een alternatieve warmtevoorziening mogelijk blijkt die neutraal is voor de woonlasten van huurders en particulieren. 

Bovenstaande kaart geeft richting, maar is geen eindbeeld. We staan aan het begin van de warmtetransitie, en op technisch, juridisch, en financieel gebied worden nog enorm veel ontwikkelingen verwacht. Dat betekent ook dat het beeld in de loop der jaren kan verschuiven.